Cursus Jureren

Cursus Jureren

Vanaf 11 oktober start de cursus “Jureren voor clubs” in Zwolle. Het uitgangspunt voor deze cursus/training is het jureren op clubniveau. Selecties maken voor clubtentoonstellingen en bij (onderlinge) clubwedstrijden vaardig leren jureren, is het doel van deze cursus. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij enige kennis hebben van het bespreken van foto’s (boek: “Over Foto’s Gesproken” van Brongers en Ophof). Op dit moment zijn 8 van de 10 beschikbare plaatsen gevuld, en is er dus nog een mogelijkheid voor 2 personen om zich nog snel in te schrijven.

Verdere informatie:

  • cursusleider Peter van Tuijl

  • 3 bijeenkomsten op donderdagavond:
    11 oktober, 8 november en 13 december (19.30 tot 22.00 uur)

  • locatie Zalencentrum De Weijenbelt, Campherbeeklaan 82, 8024BZ Zwolle

  • eigen bijdrage € 30 per deelnemer

  • aanmelden bij Hein Hendrikx (voorzitter@transijssel.nl).

Wacht niet te lang met aanmelden!

Deze cursus is in de eerste helft van 2017 voor het eerst gegeven door Peter van Tuijl, John Lommen en Simon Ophof. Op basis daarvan is deze module gemaakt. Deze module kan worden gebruikt door bondsmentoren die de cursus/training in de afdelingen gaan verzorgen. De cursus/training valt v.w.b. de inhoud onder de verantwoordelijkheid van de taakgroep Opleidingen & Sprekers. De uitvoering/organisatie berust bij de afdeling in overleg met de desbetreffende bondsmentor.

CURSUSOPZET

De cursus/training kenmerkt zich door een hoog doe-gehalte. De theorie is in praktische opdrachten verwerkt en aan het eind van de cursus wordt een document met TIPS beschikbaar gesteld. Alle deelnemers worden actief betrokken bij de opdrachten. Zorg er in ieder geval voor dat op avond 2 en avond 3 alle deelnemers minimaal twee keer moeten presenteren/bespreken. Voorafgaande aan avond 1 worden de beginsituatie en verwachtingen geïnventariseerd. Ook wordt een kleine huiswerkopdracht gegeven. Ook voor avond 2 en avond 3 is er een huiswerkopdracht. Tussen de avonden is een tussenperiode van 4 à 5 weken wenselijk. De cursus/training wordt gegeven gedurende drie avonden van 2 1/2 uur (exclusief een eventuele pauze) door één bondsmentor. Het aantal deelnemers is minimaal 8 en maximaal 10.