NIEUWSBRIEF

Aan de clubleden en persoonlijke leden van De Fotobond, Afdeling Transijssel 24 maart 2020.

Foto Nationaal
De afdeling Transijssel mag dit jaar weer 7 fotografen selecteren voor de eindronde van Foto Nationaal 2020. Om mee te doen voor deze selectie moet je een serie van 5 foto’s met een onderlinge samenhang maken. Deze serie moet uiterlijk zaterdag 11 april als digitaal bestand worden opgestuurd naar secretaris@transijssel.nl. In de tweede helft van april wordt de uitslag van deze selectiewedstrijd door de jury bekendgemaakt en toegelicht. Stuur dus uiterlijk 11 april je serie in. De jury gaat nu de series alleen digitaal beoordelen. Hierdoor is het niet meer nodig de series ook op papier aan te leveren. Op de website van de Fotobond (www.Fotobond.nl), kun je alvast het reglement voor 2020 lezen. Op zaterdag 30 april zal de uitslag per e-mail aan de deelnemers worden bekend gemaakt. Het streven is om dan ook de juryrapporten hierbij te vermelden. Daarna zullen de winnende 7 series zo snel mogelijk op de website www.transijssel.nl worden gepubliceerd.

Het afdelingsmentoraat
De geplande bijeenkomst voor het mentoraat sociale en documentaire fotografie gaat niet door. Met
de mentor, Janny Wierenga, wordt gezocht naar een nieuwe datum in het najaar.

Foto van de maand april
De foto’s voor de maand april moeten uiterlijk 21 april worden verstuurd naar webmaster@transijssel.nl. Zie het gewijzigde reglement op www.transijssel.nl.

Inschrijfdatum Landelijk Mentoraat
In de vorige nieuwsbrief zijn jullie uitgebreid geïnformeerd over het meedoen aan het Landelijk
Mentoraat. Inmiddels is de uiterste inschrijfdatum als gevolg van het heersende Corona-virus
uitgesteld naar 8 augustus 2020.