NIEUWSBRIEF

Aan de clubleden en persoonlijke leden van De Fotobond, Afdeling Transijssel 14 oktober 2020.

Beste clubleden en persoonlijke leden van Transijssel,
Ik wil jullie bijpraten over 2020 en de impact die de maatregelen rond COVID-19 ook op onze afdeling heeft.
Het is heel jammer, maar praktisch alle geplande fysieke activiteiten zijn al vanaf het voorjaar stil komen te liggen. Geplande lezingen konden niet doorgaan. Het goed bezette mentoraat van Janny Wierenga over documentaire fotografie, werd in het voorjaar tijdelijk stop gezet en in september voortijdig beëindigd. De mogelijkheid bestaat het individueel en digitaal voort te zetten.
Het plan om in dit najaar een groot fotografie-evenement te organiseren werd al in de loop van het voorjaar wegens de toen al grote onduidelijkheden definitief in de ijskast gezet. De “Foto van de maand” is uiteraard wel gewoon doorgezet. Ik wil daar nog eens extra aandacht voor vragen. Het zou fijn zijn als er meer leden zouden deelnemen/insturen. Zie hiervoor de website van Transijssel (transijssel.nl). De verschillende juryleden doen telkens weer prachtig werk. Hierbij worden ze op de achtergrond gecoacht door Peter van Tuijl. We zijn van plan om in 2021 een feedback-dag te organiseren. Ook de jurering van `foto-nationaal “ moest van fysiek naar digitaal worden omgezet. Peter van Tuijl werd hierbij bijgestaan door twee cursisten van de jurycursus van de afdeling Twente. Door de beperkte fysieke mogelijkheden in deze Corona-tijd werd de jaarlijkse toelage die elke afdeling naar rato van het aantal leden krijgt door de Fotobond drastisch beperkt. De Fotobond gebruikte een belangrijk deel van deze afdelingsgelden voor het ontwikkelen van nieuwe digitale diensten, zoals “ Fotobond in the picture”. Inmiddels hebben we wel een professionele zoom-versie aangeschaft. Ook 2021 zal COVID-19 voor veel onzekerheid zorgen. Het bestuur heeft wel verschillende fysieke activiteiten in de begroting opgenomen, maar de uitvoering is uiteraard twijfelachtig. Als de omstandigheden dat eisen gaan we kijken naar verdere digitalisering. Ik wens eenieder een goede gezondheid en veel creativiteit.
Namens het bestuur,
Hein Hendrikx, voorzitter Transijssel

Vrijetijd fotografen exposeren
26 leden van de AFV “De Iris” exposeren vanaf 21 november tot en met 20 december 2020 in het kunstcentrum de Catharina Kapel, Klooster 1 te Harderwijk. Ieder lid toont met 2 foto’s hoeveel variatie er kan bestaan in het werk van dezelfde fotograaf. Die verschillen geven inzicht in de uiteenlopende belangstellingen binnen de Harderwijker fotoclub.

Ook de gekozen onderwerpen geven daar blijk van: portretten, landschap, architectuur, macrofotografie, kleur, zwart-wit, sportfotografie. De variatie is groot.

De expositie is vrij te bezichtigen.
Openingstijden zijn: do en vr van 14 – 17 uur, za 10.30 – 13 uur en zondag 15 nov. en 20 dec. van 14 – 17.00 uur. Meer info op www.afvdeirisharderwijk.nl

Zoom abonnement
Het bestuur van de Fotobond geeft de afdelingen de mogelijkheid gebruik te maken van een Zoom
abonnement. Als afdelingsbestuur willen wij de bij ons aangesloten clubs de gelegenheid bieden
hiervan gebruik te maken. Wilt u een online clubavond of bestuursvergadering organiseren, neem
dan contact op met onze webmaster Ed Koekkoek (webmaster@transijssel.nl).

Foto van de maand december
De foto’s voor de maand december moeten uiterlijk 20 november worden verstuurd naar webmaster@transijssel.nl. Zie het gewijzigde reglement op www.transijssel.nl.