TIJding – TRANSIJSSEL

Aanpassingen wedstrijden en jureringen

2022011901

Door Gert Wildering Vz Taakgroep Wedstrijden en Exposities

Al enige tijd bestaat bij de Fotobond de wens om de wedstrijden en de daarmee gepaard gaande jureringen enigszins te wijzigen.

De aanleiding daartoe is de wedstrijd documentaire fotografie, die een aantal jaren geleden al eens gestart is, maar niet van de grond kwam. Een dergelijke wedstijd toevoegen aan de huidige kalender is geen optie. De wedstrijdkalender is reeds behoorlijk uitgebreid en biedt geen ruimte voor meer.

Ook foto online, ooit gestart als een wedstrijd voor startende fotografen, was aan herziening toe, met de invoering van het ranking systeem voldoet deze wedstrijd niet meer aan de doelstelling en is voor de startende fotograaf niet meer aantrekkelijk. 

De Taakgroep Wedstrijden en Exposities implementeert met ingang van 2022 de volgende wijzigingen in de diverse wedstrijden.

De Bonds Fotowedstrijd. (inzenden vanaf 1 april 2022)

Dit is een wedstrijd voor de bij de Fotobond aangesloten  clubs, die jaarlijks door één van die clubs georganiseerd wordt. De inschrijfprocedure zal niet veranderen, wel zal de wijze van bespreken ingrijpend anders zijn.

Hoewel de BondsFotowedstrijd  een wedstrijd voor clubs is, was de bespreking van de ingezonden werken echter steeds meer een bespreking van individuele beelden en het werk van de clubs als totaal raakte enigszins ondergesneeuwd. De bespreking van met name de topclubs verloor sterk aan waarde omdat veel van hun beelden al in de loop van het programma besproken waren.

Om weer terug te gaan naar de oorsprong, wordt de bespreking met ingang van de volgende editie uitsluitend per club gedaan en de bespreking van de losse beelden met een score van brons en hoger achterwege te laten.

Met ingang van 2022 gaat de bespreking, het ochtenddeel, er als volgt uitzien:

Na het afsluiten van de jurering, zal de betreffende coördinator van de Taakgroep Wedstrijden en Exposities, in samenspraak met de jury, een lijst van maximaal 12 clubs opstellen die besproken gaan worden op het grote podium. Die lijst bevat in ieder geval de winnende clubs. Het is echter nadrukkelijk geen automatisme dat de beste 12 clubs in die lijst komen, voor die selectie kunnen verschillende criteria van toepassing zijn, met als uitgangspunt dat de gehele bespreking een boeiende voorstelling wordt.

De clubs die in deze lijst geplaatst worden, worden daarvan in kennis gesteld, echter zonder dat de plaats in de ranglijst bekend gemaakt wordt. Op deze manier krijgen clubs die in de oude aanpak kansloos waren op een bespreking voor een groot publiek, nu wel die kans en wordt de ochtendbespreking naar een hoogtepunt gebracht, ook al omdat de bespreking van deze clubs in willekeurige volgorde zal plaatsvinden en de winnaars pas aan het einde worden bekendgemaakt, voorafgegaan  door de bekendmaking van de drie beste foto’s. De trofee voor de beste foto blijft wel bestaan, omdat deze beste foto vrijwel zeker al besproken is, kan deze tegelijkertijd met de winnende clubs bekend gemaakt worden.

Het middagprogramma kent verder geen wijzigingen, hier kunnen de clubs, zoals de laatste jaren gebruikelijk, een bespreking van hun inzending door één van de juryleden aanvragen.

Aanvullend zullen de drie beste clubs uitgenodigd worden hun inzending beschikbaar te stellen, en aan te vullen tot 20 werken, voor inzending naar de FIAP World Cup Clubs, dit door, en op kosten van, de Fotobond.

Foto Online.

Jaarlijks waren er drie edities, dit worden er twee.

Het genre was altijd “vrij”, dit wordt “vrij” en een wisselend genre. Waarbij opgemerkt dat het genre “vrij” niet toegankelijk wordt voor die leden die:

–               Een titel hebben bij een internationale organisatie, te weten FIAP, PSA, GPU, ISF en RPS

–               De Bondsmeesterklasse verworven hebben

–               Een prestatieonderscheiding hebben van de Fotobond

–               Aangesloten zijn bij tenminste één van de volgende landelijke groepen van de Fotobond

Bondsmeesterklasse

Camera Natura

FIAP

Documentaire Fotografie

Landelijke groep Creatief

Landelijke groep Portret

Zij die op de mentoren- of jurylijst staan

Het wisselende genre is voor alle leden toegankelijk.

Foto Individueel.

Het aantal van één naar twee edities per jaar brengen.

De opzet voor Foto Individueel 1 blijft gelijk, voor de nieuwe Foto Individueel komt een toevoeging. Bijvoorbeeld Foto Individueel Documentair of Foto Individueel Storytelling, deze kan per jaar wisselen om zo een grotere diversiteit te creëren, ook kan een thema toegevoegd worden aan de wedstrijd.

De bespreking van beide wedstrijden wordt in één evenement medio oktober van het jaar gehouden op een centraal gelegen locatie in het land.

Met deze aanpassingen blijft het aantal scoringsmomenten voor de ranking gelijk, krijgen startende leden weer een wedstrijd en is er een mogelijkheid voor hen die meer wensen als losstaande beelden. Ook wordt er gedacht over de mogelijkheid één of beide wedstrijden deels op papier te gaan doen, volgens het format van Foto Nationaal.

Natuur & Landschapsgroep van start gegaan

2021121501

De eerste Zoom bijeenkomst van de Afdelingsgroep Natuur & Landschap is een succes te noemen. De deelnemers van verschillende fotoclubs uit de afdeling Transijssel toonden en bekritiseerden elkaars werk op een positieve leerzame wijze. Iedere deelnemer toonde op deze bijeenkomst drie van haar/zijn foto’s, dat bleek toch meer tijd in beslag te nemen dan verwacht waarop werd besloten dat aantal de volgende bijeenkomst op 11 januari aanstaande terug te brengen naar twee foto’s.

Naast de groep Natuur & Landschap staan er ook groepen in de steigers voor Portretfotografie, Architectuurfotografie, Documentairefotografie en Mobiele fotografie en creatief fotograferen. Een afdelingsgroep bestaat uit ca. 6-10 leden van verschillende clubs en persoonlijke leden. De bedoeling is dat er vanuit de landelijke groep met hetzelfde onderwerp/genre gecoacht kan worden. Bas Berkhout, coördinator landelijke groepen wil zich hiervoor inzetten.

Transijssel zal zo nodig de faciliteiten verschaffen in de vorm van subsidiëring en gebruik van Zoom. Het doel is een platvorm te bieden om met gelijkgestemden te praten over fotografie, en een externe coach/mentor uit te nodigen om zo het plezier en de kwaliteit te verhogen en toe te werken naar bv. exposities of deelname aan de landelijke groepen.

Klik hier om je aan te melden voor een van de groepen

Foto van de Maand – December

De foto’s van de maand December zijn gemaakt door Carin van Eck AFC de Iris (L) en Evert Jan Hendriksen (R) (Persoonlijk lid)
Zinnenprikkelende Audiovisuele Presentatie

2021091501

Het bestuur van TransIJssel organiseert op vrijdag vrijdag 25 maart in het Deventer Kunstcircuit een zinnenprikkelende avond met Marcel Batist lid van de Landelijke AV-Groep van de Fotobond, lid van de landelijke groep AV-Creatief, voorzitter van AV-Groep Westland en drager van de titel AV-AFIAP.

Marcel geeft een digitale presentatie waarbij via de laptop een beamer en geluidboxen aangestuurd worden, waarbij de thema’s naadloos in elkaar over vloeien.
Beelden worden ondersteund met muziek en soms aangevuld met geluidfragmenten en/of gesproken tekst. Die combinatie van beeld en geluid, geven de bezoeker een intense beleving. Een avond die u niet wilt missen!

Audio-Visuals vertellen een (kort) verhaal met een “kop” en een “staart”. En dat kan écht van alles zijn. Van een kort reisverslag tot abstract, van een persoonlijke boodschap tot natuurbeleving. Deze presentatie zal voor velen een nieuwe wereld openen.

Het aantal deelnemers is beperkt!
Indien u deze avond wilt meebeleven dient u zich daarvoor hier aan te melden. Indien er geen plaats meer is krijgt u daarover bericht.

De geldende corona-maatregelen zijn van kracht.

Locatie: Kunstcircuit Deventer Keizerstraat 70 7411 HH Deventer

Datum: Vrijdag 25 maart—Inlooptijd: 19:30uur— Duur: 19.45-22.00

Aangemeld maar verhinderd? Laat het ons weten zodat leden die nu op de wachtlijst staan dan alsnog een uitnodiging kunnen ontvangen!

Wij adviseren om met de trein te komen, bezoekers die toch met de auto willen komen kunnen het voordeligst in de centrumgarage achter de HEMA parkeren; daar geldt vanaf 19.00 uur het nachttarief van € 0,50 per uur.

Enquête afdelingsgroepen

2021100101

Het bestuur van Transijssel wil graag afdelingsgroepen organiseren. Fotografiegroepen waaraan iedereen van Transijssel kan deelnemen om elkaar zo in de fotografie te ontmoeten en van elkaar te leren.

We willen jullie vragen de enquête in te vullen om te kijken of er genoeg interesse is en welke onderwerpen/genres het meest geliefd zijn.

Een afdelingsgroep bestaat uit ca. 6-10 leden van verschillende clubs en persoonlijke leden.

De bedoeling is dat er vanuit de landelijke groep met hetzelfde onderwerp/genre gecoacht kan worden. Bas Berkhout, coördinator landelijke groepen wil zich hiervoor inzetten.

Transijssel zal zo nodig de faciliteiten verschaffen in de vorm van subsidiëring en gebruik van Zoom.

Het doel is een platform te bieden om met gelijkgestemden te praten over fotografie, en een externe coach/mentor uit te nodigen om zo het plezier en de kwaliteit te verhogen en toe te werken naar bv. exposities of deelname aan de landelijke groepen.

Bij voldoende belangstelling kan één en ander verder uitgewerkt worden.

Klik hier om de Enquête in te vullen.

Bondsfotowedstrijd 2021

2021111701

Drukte in de hal van theater Kielzog in Hoogezand – foto Fred Bervoets

De Bondsfotowedstrijd werd dit jaar op een fantastische wijze georganiseerd door FC Noorderlicht in Hoogezand.

In Theater Kielzog was het een drukte van belang. Tijdens het ochtend programma werden de winnende foto’s gepresenteerd en besproken, waarna in de middag de clubinzendingen op verzoek werden besproken met delegaties van de betreffende verenigingen en/of groepen.

De Fotobond streeft ernaar om de volgende Bondsfotowedstrijd in 2022 nog voor de vakanties begin juli te organiseren. De dag wordt dan verzorgd door de Deventer Foto Kring.

Resultaten van de clubs binnen Transijssel

1. FC Din 81 met 195 punten
2. AFV Epe met 192 punten
3. Deventer Fotokring met 191 punten
4. AFV de Iris Harderwijk met 188 punten
5 Afv. De Sprengen met 185 punten

Grand Salon de la Photo in Epe

2021112801

AFV Epe presenteert van 3 maart t/m 9 april de Grand Salon de la Photo. Een expositie met werken van leden van de in april 2021 opgerichte Landelijke Smartphone Groep.

Deze unieke expositie wordt op donderdag 3 maart om 20:00 geopend door niemand minder dan de beoogd voorzitter van de Fotobond; Cora Sens.

Lokatie: Kulturhus EGW, Stationstraat 25 in Epe, Gelderland

< Foto: Wim Geerts BMK

SAMEN VERHALEN VERTELLEN

Gedurende de Corona lockdown heeft Peter van Tuyl, gebaseerd op de vele lezingen die hij gaf in de hoedanigheid van Bondsmentor, een serie lessen over documentairefotografie ontwikkeld.

Deze lessen zijn nu samengebracht in het E-book “Samen verhalen vertellen”. Dit boek telt maar liefst 286 pagina’s die volstaan met theorie, voorbeelden, praktische tips en opdrachten. Aangezien het een digitaal boek betreft zijn de daarin vermelde links direct op ieder platform te openen.

Er is vanuit het E-book, een koppeling met een website, waar gemaakte opdrachten eventueel kunnen worden gedeeld. Dat laatste is geen noodzaak maar past prima in het samen verhalen vertellen concept van het E-book.

Het E-boek SAMEN VERHALEN VERTELLEN bestaat uit 6 hoofdstukken met in totaal 25 paragrafen en is vanaf nu gratis te bestellen via dit aanvraagformulier.

Klik hier om een indruk te krijgen van het E-book.

Aanleveren kopij

Iets te melden?

Aanleveren van kopie voor TIJding kan door hier te klikken .

100 JARIG JUBILEUM FOTOBOND

2021090501

Op 31 augustus j.l. heeft de jubileumregio bestaande uit Twente, Transijssel, Gelderland-Zuid, Utrecht -t Gooi met Henri Kok als coördinator vanuit de fotobond een vervolg overleg gevoerd.

De conclusie was dat binnen onze regio het jubileum nog niet zo sterk leefde.

Om meer duidelijkheid te krijgen wat de fotobond en zijn leden over en weer van elkaar verwachten, zal er vooral worden ingezet op structuur en communicatie naar de leden.

Transijssel brengt voorlopig behalve het Hollandcicruit (AFV Epe) ook de organisatie van de bondsfotowedstrijd (DFK) in.

De volgende vergadering met betrekking tot de activiteiten rond het jubileum is gepland op 25 september.

Secretaris gezocht

2021090801

Zeker gezien het komende jubileum jaar in het vooruitzicht blijft de invulling van de vacature secretaris onverminderd noodzakelijk.

Bij deze dus wederom deze oproep om u aan te melden voor deze leuke functie. De invulling van de taken en verantwoordelijkheden gaan in overleg met het huidige bestuur.