Uitnodiging voor buitengewone AAV – TRANSIJSSEL

Uitnodiging voor buitengewone AAV

Uitnodiging buitengewone algemene afdelingsvergadering

We hopen op een ruime belangstelling.

Datum: dinsdag 9 januari 2024
Tijd:      20.00 uur tot uiterlijk 22.00 uur
De vergadering vindt plaats via Zoom.

Aanmelden verplicht bij : webmaster  (link wordt toegestuurd)
Alleen voor bestuursleden van fotoclubs en persoonlijke leden!

AGENDA: Fotofestival 2, 19 oktober 2024
Uitwisseling van informatie. Bespreken van wensen en belangstelling.
Bestuur: Fred Bervoets afgetreden wegens vertrek uit Transijssel.
Voordracht nieuw bestuurslid. Iedereen met belangstelling graag melden bij de voorzitter  T. 06-46385319

NADERE TOELICHTING:
Het bestuur van Transijssel is met een team bezig om In oktober 2024 Fotofestival 2 te organiseren.
Het 1e Fotofestival vond plaats in 2022 in de Gasfabriek te Deventer en was een groot succes.
Velen vroegen het Festival te herhalen. Dat willen nu, in 2024, gaan doen.

In verband met de subsidieaanvraag en contracteren van fotografen houden we nu op korte termijn deze buitengewone vergadering. We hebben contact gelegd met een aantal fotografen en subsidiënten.
Definitieve toezeggingen/afspraken zijn er nog niet.

Het voornemen is om na deze ALV met de ingewonnen wensen en adviezen
tot meer definitieve afspraken te komen. Alles onder voorbehoud van financiering.
Uiterlijk eind februari hopen we op meer zekerheid.

IDEE achter FOTOFESTIVAL:
Fotografie staat midden in het dagelijks leven. Iedereen heeft wel een smartphone en middels, kranten, tijdschriften en televisie worden we omringd met foto’s en beeldverhalen. Fotografie heeft zich ook ontwikkeld tot een belangrijke beeldende kunstvorm. We willen, net als in 2022, de spotlights op de fotografie zetten. Hierbij neemt de artistiek-verhalende fotografie een belangrijke plaats in. Dit doen we door de (sub)top van Nederlandse fotografen
te vragen hun fotografie te tonen en erover te vertellen.
Ook de meer praktische kant van de fotografie willen we een plek geven. We denken hierbij aan workshop-achtige sessies, portfoliobesprekingen en exposities.
Het Festival is er voor iedereen. Ook niet-leden.

WAAROM TRANSIJSSEL?
Transijjssel is onze afdeling van de Fotobond en beoogt club-overstijgende activiteiten te organiseren. Activiteiten die zowel voor alle clubs en alle persoonlijke leden bedoeld zijn. Daarnaast willen we met behulp van extra subsidies buitengewone projecten organiseren. Dit om fotografie-liefhebbers samen te brengen, van hun hobby te genieten, nieuws uit te wisselen en de fotografie in zijn algemeenheid te promoten. Zo kan het Festival sterk bijdragen om nieuwe leden te werven voor de clubs en de Fotobond.

Hartelijke groet en tot 9 januari 2024

Bestuur Transijssel
Ed Koekkoek, persoonlijk lid
Hein Hendrikx, lid DFK