Archief – TRANSIJSSEL

2019110701 – Archief – Expositie AFV Epe

ARCHIEF – Bezoek bestuur Transijssel aan de clubs

2019110701

Op 7 november 2019 werd de expositie van AFV Epe om 19:45 uur door fotograaf en auteur Hans Brongers geopend.

Hij besprak enkele foto’s met het thema “milieu” die door de leden gemaakt waren en gaf daar zijn professionele visie op.

Hierna werd een rondgang gemaakt over de expositie.

Aansluitend kon er worden genoten van een fotolezing die door Hans werd gegeven.

Hans Brongers is mede bekend door zijn boek “Over foto’s gesproken”.

2019050102 – Archief – 100-jarig jubileum van onze Fotobond

ARCHIEF – 100-jarig jubileum van onze Fotobond

2019050102

11 Maart 2022 bestaan wij als Fotobond 100 jaar. Het plan is om dit groots te vieren.

Zowel centraal als regionaal. Zaterdag 12 maart is dan de aftrap in (wschl.) Amersfoort.

Daarna zal er door het gehele land allerlei manifestaties georganiseerd gaan worden.

Het moet een gebeurtenis worden voor en door leden, persoonlijke leden en clubleden.

Doelstellingen voor de viering:

   1/ Meer naamsbekendheid van de Fotobond

   2/ Meer betrokkenheid clubs en leden.

Voor de organisatie is een jubileumcommissie samengesteld. Deze verzorgt het centrale deel en ondersteunt de regionale activiteiten.

Voor de regionale activiteiten is het land opgedeeld in 5 regio’s. Deze regio’s zijn samengesteld uit naastgelegen afdelingen.

Onze indeling : Utrecht-’t Gooi, Transijssel, Twente, en Gelderland-Zuid.

15 juni:          1e overleg geweest betreffende afdelingsvoorzitters met lid van centrale
                      jubileum-commissie.

10 augustus: 2e overleg gepland.

Bij het 1e overleg is er gebrainstormd over allerlei activiteiten die we mogelijk kunnen organiseren.

De voorwaarden en de wijze waarop. We willen graag dat er mensen opstaan, die zich actief voor de organisatie gaan inzetten. Als je ideeën hebt voor workshops, fotowandelingen, portfoliobesprekingen, expo’s, lezingen etc. laat het dan weten.

Wil je actief mee organiseren? Dan zijn we op zoek naar jou.

We willen een projectgroep uit de betreffende afdelingen samenstellen, die het voortouw neemt.

De vraag aan de clubvoorzitters: bespreek het in je club. Kijk wat je als club kunt doen, welke ideeën er leven. Breng het terug naar de afdeling. Binnen onze grote regio streven we naar een goede spreiding. Actieve inbreng van zoveel mogelijk leden bepaalt de mate van succes. Een grote regio kan z’n nadelen hebben (afstand, teveel wachten op elkaar), maar ook duidelijke voordelen( van elkaar leren, meer geld, meer bijzondere activiteiten, andere mensen ontmoeten).

Besef dat de tijd snel gaat. En als je iets wilt organiseren dan moet het eind dit jaar wel zo’n beetje rond zijn. Dus stel het niet uit tot na de vakantie.

De bedoeling is dat in 2022 alle activiteiten in het teken van het jubileum staan.

De fotoclubs uit Hengelo en Deventer bestaan in 2022 resp. 100 en 65 jaar.

Vanuit de centrale jubileumcommissie is het de bedoeling dat hun jubileumactiviteiten binnen het grote 100-jarig jubileumfeest worden opgenomen.

.

2019060101 – Archief – Foto van de Maand Mei

ARCHIEF – Foto van de Maand Mei

2019060101

.Ed Koekkoek (AFV Epe): foto v.d. maand mei 2021/ Thema : humor

Dit was de eerste keer dat we met een thema werkten. Er waren 17 inzendingen. Deze maand waren slechts 2 juryleden (Angel en Wim) beschikbaar. 

Mocht het vaker voorkomen, dan zullen we vragen of Gelderland-Zuid of Twente kan bijspringen. Met Gelderland-Zuid is reeds contact gelegd.

 Voor de overige foto’s en het jurycommentaar: zie www.transijssel.nl  Iedereen kan nog inzenden t/m 21 juni. Het onderwerp is vrij. Inzendingen zijn zeer welkom. Zie ook de website.

2018050108 – Archief – Exposities

ARCHIEF – Exposities

2018050108

  • Dwingeloo

Fotogroep “Het Collectief” exposeert van 10 mei t/m 10 juni in Galerie Wessel Bezemer, Eemster 24 in Dwingeloo. Twee leden van deze groep, Wim Poland (BMK) en Jan Moes (BMK), zijn lid van de afdeling Transijssel.

  • Apeldoorn

Zes leden van de DFK, Charlotte Koloc , Ben Impelmans, Hessel Draaisma, Hein Hendrikx, Jaap Kloek en Pieter Leeflang, exposeren de gehele maand juni in de CODA Bibliotheek, Vosselmanstraat 299 in Apeldoorn.

  • Deventer

Van 28 april t/m 1 juli worden in het Architectuurcentrum Rondeel, Assenstraat 114 in Deventer, foto’s getoond die zijn gemaakt tijdens de masterclass Stadsbeelden Deventer. Deze masterclasses zijn georganiseerd door de DFK en Architectuurcentrum Rondeel.

.

2018050107 – Archief – Fotografencafé

ARCHIEF – Fotografencafé

2018050107

Het bestuur onderzoekt de mogelijkheden om te komen tot een periodiek te organiseren fotografencafé in de regio Wijhe, Zwolle.

Heeft U suggesties over opzet, plaats, frequentie, onderwerpen enz., geef dit dan door aan Hein Hendrikx (voorzitter@transijssel.nl).

.

2018050105 – Archief – Afdelingsmentoraat

ARCHIEF – Afdelingsmentoraat

2018050105

Op 17 april jl. is een brief naar de clubs en persoonlijke leden gestuurd over een afdelingsmentoraat in de periode oktober 2018 – mei 2019.

Tot op heden is nog geen reactie ontvangen op de vraag om een inschatting te geven van het aantal geïnteresseerde leden. Deze inschatting is noodzakelijk voor het besluit om het mentoraat wel of niet te laten doorgaan.

Bent U geïnteresseerd in het volgen van een mentoraat, dan kunt U dit vóór 19 mei aan mij doorgeven (secretaris@transijssel.nl). Het mentoraat zal gaan over het maken van series en wordt gegeven in 5 avondbijeenkomsten in Zwolle.

De kosten zijn € 50,- p.p.

.

2018050104 – Archief – Procedure voor subsidie aanvragen

ARCHIEF – Procedure voor subsidie aanvragen

2018050104

Subsidie aanvragen van de clubs binnen Transijssel worden vaak erg laat gedaan waardoor ze een sluitstuk van de begroting lijken te vormen.

Het bestuur wil hiervan af door het stellen van enkele eisen voor de te volgen procedure.

  1. Een subsidie aanvraag moet uiterlijk 3 maanden voor de start van de betreffende activiteit worden ingeleverd bij de penningmeester;
  2. Bij de aanvraag dient een begroting te worden ingeleverd waarin vermeld staat waarvoor de subsidie wordt gebruikt.

.

2018050103 – Archief – Bezoek bestuur Transijssel aan de clubs

ARCHIEF – Bezoek bestuur Transijssel aan de clubs

2018050103

Het bestuur van Transijssel wil graag haar contacten met de clubs verbeteren. Eén van de middelen daartoe is het bezoeken van een clubavond.

De eerste club die op 1 mei jl. werd bezocht is de Fotoclub Noordoostpolder in Emmeloord. Van beide kanten werd in een plezierige sfeer nuttige informatie gedeeld.

Het bestuur laat zich graag uitnodigen voor een bezoek aan alle Transijssel verenigingen.

.