Lezingen/workshops – TRANSIJSSEL

Lezingen/workshops

Maandag 25 november gaf Armando Jongejan een lezing in de Schalm te Deventer. Zeker 50 enthousiaste fotografen waren onder de indruk van hetgeen hij liet zien. Armando is een begenadigd fotograaf en woont in Egmond aan Zee. Daar heeft hij ook de sfeervolle foto’s gemaakt voor zijn boek Monnikenleven. De afgelopen jaren zijn zes fotoboeken van hem verschenen: Egmondse dorpsportretten (1996), Van binnenuit (2000), Licht uit, deur op slot (2001), Een zoektocht (2004), Thuiskomen (2011) en Monnikenleven (2018).

 

Vrijdagavond 26 april werden de series voor Fotonationaal in het kunstcircuit te Deventer besproken en beoordeeld door Diana Bokje.
Zeven van de drieëntwintig inzendingen gaan door naar de Fotobond. De serie van het boksende meisje op deze foto heeft het net niet gehaald. Binnenkort zal ik zes van de zeven series op de website zetten. De serie van de ex-verslaafden mag niet op internet gezet worden vanwege de privacy.
Dinsdag 19 maart werd de algemene jaarvergadering van Transijssel gehouden in Kampen. Helaas waren slechts 2 voorzitters (AFV Epe en DFK) aanwezig.  Na het openingswoord van de voorzitter werden de notulen van vorig jaar goedgekeurd. De kascommissie verleende decharge aan de penningmeester over het boekjaar 2018. Verder werd er gebrainstormd hoe we de activiteiten in 2019 op de rit krijgen.
Zondag 3 maart werd in D’n Bogerd te Druten de winnaars van de Bondsfotowedstrijd bekendgemaakt. Fotogroep de Huiskamer had net als vorig jaar de eerste plaats. Er waren 9 foto’s met het predicaat goud en de winnende foto is gemaakt door Nico Beckers. Op de foto staan leden van de winnende fotoclubs en aan de linkerkant de juryleden: Diana Bokje, Hans Brongers en René van Rijswijk.
Donderdagavond 7 februari gaf Mich Buschman antwoord op alle technische fotovragen die hij toegezonden had gekregen van Transijssel leden.
Hij behandelde vragen over lensscherpte, fotoresolutie, dynamisch bereik, filter toepassingen, kleurzweem, belichting, verlichting en diafragma problemen en wat je er aan kunt doen.
Alle 24 leden gingen na afloop met een goed gevoel en hernieuwde kennis naar huis.
Donderdag 24 januari gaf Diana Bokje de workshop seriematig werken. Twaalf enthousiaste deelnemers waren met hun foto’s naar het kunstcircuit in Deventer gekomen.  Uit een maximaal aantal van twaalf foto’s heeft Diana een serie van vijf met samenhang geselecteerd. Iedere deelnemer zag in tien minuten zijn serie van twaalf veranderen in een serie van vijf. Ook waren er enkele deelnemers die een serie van twaalf wilden inzenden voor het predicaat Bonds Meester Klasse.
Zie: https://fotobond.nl/landelijke-groepen/bondsmeesterklasse/
Het was voor iedereen een zeer leerzame avond.