AGENDA

De Stad Verbeeldt voor amateurs (gevorderden en beginners)

NIEUWBRIEF 9 DE STAD VERBEELDT
Hierbij stuur ik jullie de Nieuwsbrief 9 De Stad Verbeeldt met het laatste nieuws vanuit het bestuur in verband met de maatregelen van het kabinet en RIVM in het kader van de coronavirus.Onze gedachten gaan naar de slachtoffers, hun families, de hulp- en dienstverleners, medici, ouders, verzorgers,  kinderen, leerlingen, studenten, onderwijsgevende, ZZP’ers, culturele en maatschappelijke instellingen, bedrijfsleven, ……………

Deze tijd vraagt een pas op de plaats van ons allen.

Het bestuur van Stichting De Stad Verbeeldt wil hier zo goed mogelijk mee omgaan. Veel resultaten zijn al behaald afgelopen jaar. Wij willen graag de twee wedstrijden De Stad Verbeeldt voor professionals, amateurs, wijkbewoners, leerlingen en studenten zo goed mogelijk afronden dit jaar, vandaar dat wij de inleverdatum hebben bijgesteld naar 15 september 2020. De exposities Terzijde en De Stad Verbeeldt worden verschoven in overleg met de samenwerkende organisaties Kunstruimte Het Langhuis en de Stadkamer.

In overleg met onze samenwerkende partners, subsidiegevers, fondsen en sponsoren kijken wij wat haalbaar is na 1 juni 2020, mits de maatregelen dit toelaten, want die volgen wij op de voet.

Ook de culturele sector wordt zwaar getroffen door deze coronacrisis, waarvoor minister van Engelshoven maatregelen heeft getroffen ter ondersteuning van de culturele sector en ZZP’ers, naast de maatregelen die het kabinet al eerder had genomen. Deze middelen worden door het kabinet apart ingezet in verband met deze crisis.

Stichting De Stad Verbeeldt blijft in contact met de subsidiegevers, fondsen en sponsoren.

In overleg met onze samenwerkende partners doen wij ons uiterste best om alsnog de wedstrijden en exposities ‘Terzijde’ van Ton Broekhuis, Noorderlicht Groningen en ‘De Stad Verbeeldt’ te realiseren in 2020, mits de maatregelen van het kabinet en RIVM dat toelaten.

Ondertussen wordt er achter de schermen gewerkt aan de voorbereidingen van het project De Stad Verbeeldt 2020-2021, waarvoor wij van twee subsidiegevers de eerste toekenningen hebben mogen ontvangen.Wij wensen een ieder heel veel sterkte en blijf gezond met elkaar.

Bijlagen:

Fieke van ’t Riet, programmamanager De Stad Verbeeldt
06 22218109
info@destadverbeeldt.nl
https://destadverbeeldt.nl