Juryrapport FN2021 – TRANSIJSSEL

Juryrapport FN2021

JURYRAPPORT        vijf-met-samenhang 2021           Rayon Transijssel

Wij kregen 24 series van vijf foto’s toegestuurd om als jury te beoordelen.
Dat hebben wij, Theo Bijker en Hans Brongers met veel plezier gedaan.

Het gaat bij deze wedstrijd niet om losse foto’s, maar om vijf foto’s die een samenhang laten zien.

Er zijn heel verschillende series ingeleverd. In alle series is wel een vorm van samenhang te zien. Dat is overigens door de fotografen op vaak heel verschillende wijze vorm gegeven. Soms vertelt een serie een kort chronologisch verhaaltje, soms is het vooral de vormgeving van de foto’s die overeenkomt en ook zaten er verzamelingen tussen van min of meer dezelfde onderwerpen op de 5 foto’s, enz.
Het is lastig om tot een bevredigende serie van vijf foto’s te komen. Heel vaak heb je een drieluik dat “klopt”, of vier foto’s, maar daar moeten dan nog één of twee foto’s noodgedwongen bij gezocht worden. Dit komen wij als juryleden maar al te vaak tegen. Als maker is dit te omzeilen door er voor te zorgen dat je kunt kiezen uit meer dan vijf  beelden. In dat geval moet je dus terugselecteren. Dit werkt doorgaans beter dan zoeken naar iets wat er mogelijk bijpast.  

Een serie moet verder boeiend zijn en aanspreken. Alle foto’s moeten stuk voor stuk goed zijn, elkaar versterken en vooral niet beconcurreren.  Voorkom dus overlap want dat haalt de kracht uit de serie.  Let op voldoende variatie en wees kritisch op de volgorde van de beelden. Maak kleine afdrukjes van de serie die je in gedachten hebt en neem de tijd om daar lekker mee te schuiven.

 Wat er allemaal speelt bij het maken van een serie kun je samenvatten in drie invalshoeken:

  • inhoudelijk: waar gaat de serie over (esthetisch? verhalend? betekenis? impressie? gevoel?, etc.)
  • vormtechnisch: compositie, techniek, kleur/zwartwit, tonaliteit, lijnwerking, etc.
  • opbouw: volgorde, doublures, eenheid beeldtaal/-stijl, geen onderlinge concurrentie

De vormtechnische kant moet passen bij de inhoud en de bedoeling van de serie. Wil je een triest verhaal vertellen dan past daar niet een sterk verzadigde, kleurrijke invulling bij. Wil je stilte, leegte, ruimtelijkheid overbrengen dan kies je voor een niet zo dynamische lijnvoering en een legere compositie. Als het om het overbrengen van teerheid, kwetsbaarheid gaat, zul je eerder voor pasteltinten en zachte scherpte en contrast kiezen, enz., enz.

Als jury hebben we de series ook vanuit deze drie brillen bekeken.
Dat heeft geleid tot de keuze van zeven fotografen, die in hun serie de kwaliteit hebben laten zien die past bij het niveau van Foto Nationaal. De geselecteerde fotografen krijgen een uitnodiging voor Foto Nationaal 2021 en kunnen deelnemen met een serie van vijf foto’s. Dat kan met deze serie, maar zij mogen naar eigen inzicht daar ook van afwijken.

De bespreking van alle series vind je hier.

April  2021 De jury: Theo Bijker en Hans Brongers